TOEN IK OP DE LAGERE SCHOOL IN DINTELOORD ZAT KWAM  EEN KEER PER JAAR EEN ORGELSTEMMER VAN DE FIRMA PELS UIT ALKMAAR OM HET ORGEL IN DE KERK TE STEMMEN.  DIE MOEST DAN EEN HULPJE HEBBEN OM DE TOETSEN IN TE DRUKKEN. IK KREEG DAN TWEE DAGEN VRIJ VAN SCHOOL OM DIE STEMMER TE HELPEN EN IK KREEG ER OOK NOG 2 GULDEN 50 VOOR.
DIE MAN HEETTE  MENEER VAN DRUNEN. ( LATER IS HET NOG EEN COLLEGA VAN ME GEWEEST )
DAT ORGEL ZOU LATER IN MIJN LEVEN EEN GROTE ROL GAAN SPELEN.

Klik voor groot formaat

HET ORGEL IS GEBOUWD DOOR DE ALKAARSE BOUWER L.YPMA IN 1862.
HET WERD TOEN GEPLAATST IN DE lAURENTIUSKERK IN ALKMAAR.
IN 1951 IS HET DOOR DE FIRMA PELS IN DE NIEUWE KERK IN DINTELOORD GEPLAATST.
IK WAS TOEN MISDIENAAR EN WEET NOG DAT DE HELE KERK VOL ORGELONDERDELEN LAG. ALS IK EVEN KON GING IK BIJ DIE MANNEN KIJKEN. lATER HEB IK NOG ENKELE JAREN BIJ DIE FIRMA GEWERKT.
HET ORGEL HEEFT EEN MECHANISCHE TRACTUUR. DE PEDAALREGISTERS  ZIJN ELECTRICH BIJGEBOUWD DOOR PELS IN 1951.
TWEE KLAVIEREN EN PEDAAL.
23 REGISTERS.
DE ORGANIST WAS KEES VAN HELVERT.  VOOR HET BOMBARDEMENT WAS DE VADER VAN KEES ORGANIST. MAAR TIJDENS HET BOMBARDEMENT IS HIJ GETROFFEN TOEN HIJ NAAR DE KERK LIEP.
KEES WAS TOEN NOG MAAR 18 JAAR EN MOEST ZIJN VADER OPVOLGEN.
VAN KEES KREEG IK  DE EERSTE JAREN ORGEL EN PIANOLES.

Klik op foto voor groot formaat

DEZE MOOIE FOTO VAN KEES KREEG IK VAN Z'N DOCHTER MARIANNE.


OP 13 NOVEMBER 1997 IS KEES OVERLEDEN. HIJ WAS NOG MAAR 69 JAAR.
IK VOND DAT HEEL ERG. HIJ WAS ALTIJD  MIJN MUZIKALE VADER GEWEEST. ALS IK IETS MOEST WETEN GING IK NAAR KEES EN KREEG  ALTIJD VAN HEM DE OPLOSSING.
TOEN IK NADERHAND  ENKELE JAREN AAN DE MUZIEKSCHOOL HEB GEWERKT ZORGDE KEES DAT IK VOLDOENDE UREN KREEG. HIJ WAS TOEN  DIRECTEUR VAN DE MUZIEKSCHOOL.

KEES.................BEDANKT VOOR ALLES.

TOEN IK 20 JAAR WAS WERD IK LID VAN HET KERKKOOR.  IK HAD TOEN AL ORGEL / PIANOLES VAN KEES.

Klik voor groot formaat
MIJN BRIL HAD IK TOEN NIET VEEL OP. OP ZO'N LEEFTIJD VIND JE DAT NIET STAAN.
IN DEZE TIJD IS HET BEGONNEN DAT IK  VAN LIEVERLEE HET KOOR BEGON TE BEGELEIDEN. EN ZO WERD  KLAARGESTOOMD OM KEES OP TE VOLGEN ZOWEL ALS ORGANIST ALS DIRIGENT. WANT HIJ KREEG STEEDS MEER WERK EN OOK EEN BENOEMING AAN DE GUMARUSKERK IN STEENBERGEN  EN ZODOENDE MINDER TIJD VOOR DINTELOORD HAD. TEVENS KREEG HIJ MEER UREN AAN DE ROOSENDAALSE MUZIEKSCHOOL.

IK BEGON STEEDS MEER TAKEN OVER TE NEMEN.

ZONDAG MIDDAG OM 3 UUR HET LOF SPELEN. ENKELE MANNEN KWAMEN MIJ DAN ONDERSTEUNEN MET ZINGEN. MAAR OOK GEBEURDE HET WEL DAT IK HELEMAAL ALLEEN ZAT. DAN MOEST IK SPELEN  EN TEGELIJK OOK ZINGEN. MAAR.........VEEL PUBLIEK HAD IK TOCH NIET,DUS DAAR WAS IK NIET ZO BANG VOOR.
MAAR TOEN OP EEN KEER TIJDENS EEN LES ZEI KEES "ZONDAG SPEEL JIJ DE CREDO".
IK HAD TIJDENS DE HOOGMIS NOG NOOIT GESPEELD. IK WAS DAAR GEWOON KOORZANGER. DE HOOGMISSEN ZATEN TOEN VOL KERKMENSEN.
IK SCHROK EN ZEI DAT IK DAT NIET DURFDE.
"GEWOON DOEN EN NIET TWIJFELEN" , WAS HET ANTWOORD
"IK KOM WEL NAAST JE ZITTEN".
DE HELE WEEK DE CREDO GEOEFEND. OOK DE REGISTRATIE. WANT DE ENE REGEL WAS VOOR HET KOOR EN DIE MOEST ZACHT WORDEN GESPEELD EN DE ANDERE REGEL WAS VOLKSZANG EN DAT MOEST HARD. TOEN DE CREDO BEGON  DEED IK HET BIJNA IN MIJN BROEK.
KEES ZAT RECHTS EN IK LINKS OP DE ORGELBANK.
BIJNA HALVERWEGE MAAKTE IK EEN FOUTJE EN RIEP "O GOD" EN LIET ALLE TOETSEN LOS.
KEES GING TOEN GELIJK VERDER EN NA EEN PAAR REGELS ZEI HIJ "JIJ LINKS EN IK RECHTS".EN NA  WEER EEN PAAR REGELS "NU JIJ WEER  ALLEEN". EN EINDELIJK WAS HET "AMEN". WAT DUURDE DIE EERSTE CREDO LANG. MAAR IK HAD ER VEEL VAN GELEERD.
EN ZO KWAM ER IEDERE KEER EEN STUKJE MIS BIJ TOT IK  ALLES DEED. ALLEEN SPELEN. KEES DIRIGEERDE. MAAR OOK DAAR WERD IK VAN LIEVERLEE MEE GECONTRONTEERD.
OOK DE GEZONGEN JAARGETIJDEN S'MORGENS OM 7 UUR. DAT DEDEN WE MET Z'N TWEE. OM BEURTEN ZINGEN EN SPELEN. OP EEN KEER WAS IK ALLEEN. IK DACHT "O JEE, IK GA NAAR HUIS WANT ZO VROEG AL ZITTEN SPELEN EN ZINGEN ". MAAR DIE PAAR OUDE KERKGANGERS HADDEN TOCH NERGENS ERG IN EN DEED IK HET MAAR ALLEEN.  HET BLEEK DAT KEES TE LAAT WAS GEKOMEN EN TOEN HIJ MIJ ZO BEZIG HOORDE IS HIJ TERUG GEGAAN EN VOORTAAN ZAT IK ALLEEN OM 7 UUR.
IK STUDEERDE IEDERE AVOND OP HET ORGEL.SOMS TOT HEEL LAAT. ALS AFSLUITING TROK IK DAN ALLE REGISTERS OPEN EN SPEELDE HEEL HARD HET HALLELUJA VAN HANDEL.ACHTERAF HOORDE IK DAT DE BUURT DAN DACHT "GELUKKIG,NU GAAT HIJ NAAR HUIS". TEGENWOORDIG ZOUDEN ZE DE POLITIE ER EOP AF STUREN VOOR GELUIDSOVERLAST. VROEGER WAREN DE MENSEN VEEL GEDULDIGER VOOR ELKAAR. HIER DAT BERUCHTE HALLELUJA. IEDER JAAR MET PASEN SPEEL IK HET WEER. KEES VAN HELVERT DEED DAT OOK ALTIJD. IK MOET DAN ALTIJD WEER AAN HEM DENKEN.

 http://youtu.be/ZbNdrqTwV18


 

EEN KEER PER JAAR HAD HET KOOR EEN UITSTAPJE.
NET ALS OP DEZE FOTO EEN ETENTJE IN WILLEMSTAD.  ER WERD DAN VEEL GEDRONKEN EN GEGETEN. LINKS ACHTERAAN BEN IK. MET SIGARTET NATUURLIJK,WANT DAT STOND GOED IN DIE TIJD. LINKS NAAST MIJ ZIT HENK BALINK.
WE  ZIJN NOG EENS NAAR ANTWERPEN  GEWEEST MET EEN BUSJE. WE KWAMEN TOEN IN HET SCHIPPERSKWARTIER TERECHT. WAT ZIJN JULLIE VOOR EEN GROEP ? VROEGEN ZE ONS. WIJ ZIJN EEN KERKKOOR   , ZEIDEN WE. EVEN LATER ZONGEN WE "TANTUM ERGO"MET DE HELE KROEG. DAT WAS LACHEN.  OMDAT IEDEREEN  VEEL HAD GEDRONKEN KONDEN WE NIET TERUGRIJDEN OMDAT DE ANTWERPSE POLITIE DAT NIET GOED VOND.
MAAR NA EEN UURTJE LIETEN ZE ONS TOCH GAAN.  ZO GING DAT TOEN NOG..  TOEN WE TERUG IN DINTELOORD KWAMEN HEBBEN WE UIT BALORIGHEID DE KERKKLOK AANGEZET. MIDDEN IN DE NACHT. WE HADDEN IMMERS EEN SLEUTEL VAN DE KERK.  EN TOEN SNEL WEG.  DE KAPELAAN  MOEST Z'N BED UIT OM DE KLOK UIT TE GAAN ZETTEN.

DEZE KAPELAAN  HAD NATUURLIJK EEN HEKEL AAN DIE KOORZANGERS.
HIJ WIST DAT WIJ ONDER DE PREEK ALTIJD MET DE HELE CLUB BOVEN IN DE TOREN ZATEN OM EEN SIGARET TE ROKEN.  EEN SIGARET WAS MEESTAL EEN PREEK. WE GINGEN DAN WEER NAAR BENEDEN NAAR HET OXAAL EN NIEMAND  MERKTE DAT.
TOT DIE KAPELAAN DACHT "IK PAK ZE EENS TERUG".
HIJ HAD DE PREEKBEURT EN WIJ ZATEN WEER ZOALS ALTIJD BOVEN IN DE TOREN. BEHALVE  EEN .DIE WAS OP HET KOOR GEBLEVEN.
DE KAPELAAN BEGON ZIJN PREEK MET DE MEDEDELING DAT ER VANDAAG EENS GEEN PREEK WAS.
HIJ ZETTE TOEN GELIJK DE CREDO IN. MAAR ER WAS  ALLEEN MAAR EEN ZANGER OP HET KOOR, DIE TOEN IN PANIEK DE TOREN IN KWAM  EN RIEP "ER IS GEEN PREEK". WIJ ALS EEN SPEER NAAR BENEDEN EN HELEMAAL BUITEN ADEM DE CREDO BEGONNEN TE ZINGEN. DE HELE KERK KEEK NATUURLIJK OM EN JE ZAG DE KAPELAAN ZICHTBAAR GENIETEN.

WIJ HEBBEN OOK NOG EENS ONDER DE PREEK NIESPOEDER NAAR BENEDEN LATEN VALLEN.  DE ACHTERSTE RIJ BENEDEN ZAT TOEN TE NIEZEN. POLITIEMAN BRANDS  ZAT ALTIJD ACHTER IN DE KERK OM DE ORDE TE BEWAREN. DIE KWAM TOEN NAAR BOVEN OM ONS TE WAARSCHUWEN DAT WE DAT TOCH NOOIT MEER MOESTEN DOEN.

Klik voor groot formaat

NOG EEN

Klik voor groot formaat

DE VIERDE AAN DE LINKERKANT IS KEES VAN HELVERT.
OOK DUIDELIJK IS WIM DE BRUIJN  TE ZIEN.  TWEEDE VAN VOOR.
WIM  HAD EEN HELE GOEIE BAS STEM.
ACHTERAAN LINKS IS JOHAN  HUIJSMANS.  EEN HELE GOEIE TENOOR.
MIDDEN  ACHTERAAN NAAST DE BEDIENDE ZIT PIET BATEN.
RECHTS BAKKER VAN SPRUNDEL.  JO VAN DEN HEUVEL EN PIET VLAMINGS. EN EEN KLEIN STUKJE VAN  HENK BALINK.
OP DE VOORGROND  JAN HUIJBREGTS.

TOEN  KREEG KEES EEN BENOEMING ALS DIRIGENT / ORGANIST  IN DE GROTE GUMARUSKERK IN STEENBERGEN. DUS WAREN WE ZONDAGS ZONDER HEM. WEL BLEEF HIJ OP DINSDAG AVOND MET ONS REPETEREN.
IN DIE TIJD MOESTEN  WE ALLE LATIJNSE WISSELENDE GEZANGEN ZINGEN EN DIE WAREN NIET GEMAKKELIJK. ZOLANG KEES MEEZONG WAS HET WEL GOED , WANT MET ZIJN STEMGELUID SLEEPTE HIJ ONS WEL MEE. MAAR HOE MOEST DAT NU ZONDER DIE STEM. WE VONDEN  DE OPLOSSING. OP DE REPETITIE NAMEN WE DE GEZANGEN OP EEN BANDRECORDER OP. IK HAD NAAST DE KLAVIEREN EEN KLEIN TAFELTJE TEGEN HET ORGEL GEMAAKT EN EEN GROTE LUIDSPREKERBOX VOOR DE KOORZANGERS GEPLAATST . ALLES WAS PRECIES GEPROGRAMMEERD. IK SPEELD E VOOR,DRUKTE DE BANDRECORDER IN EN HET KOOR ZONG MET DE BAND MEE EN OOK IK SPEELDE MEE. WE HADDEN ZO DE STEM VAN KEES ER BIJ EN OOK NOG EEN KOOR  OP DE BAND EN HET ECHTE KOOR.  DAT WERKTE HEEL GOED. ZO GOED DAT DE VROUW VAN KEES DE EERSTE KEER DACHT DAT KEES ECHT OP HET KOOR AANWEZIG WAS OM MEE TE ZINGEN.  NIEMAND BENEDEN HAD IETS IN DE GATEN . DIE BANDRECORDER MOEST DE HELE WEEK OP TEMPERATUUR BLIJVEN ANDERS ZOU HIJ TE LANGZAAM GAAN DRAAIEN EN ZO NIET MEER STEMMEN MET HET ORGEL. DUS ZAT DE HELE WEEK DIE RECORDER IN EEN HOUTEN KASTJE  MET EEN WARMTE LAMP ERIN OM HEM OP TEMPERATUUR TE HOUDEN.
DAT GING ZO EEN HELE TIJD GOED TOT HET NOODLOT TOESLOEG.
OP EEN ZONDAG TIJDENS HET ZINGEN BRAK DE BAND. EN SPOELDE HET ANDERE DEEL VAN DE BAND TERUG HETGEEN GEPAARD GING MET EEN HELE HOGE RARE PIEPTOON.

DE HELE KERK KEEK OM EN WE WAREN VERKOCHT NATUURLIJK.
TOEN ZIJN WE MAAR GAAN PROBEREN OM ZONDER  BAND  TE GAAN ZINGEN EN DAT GING UITEINDELIJK OOK. MAAR DE EERSTE MOEILIJKE PERIODE WAS OVERBRUGD DOOR EEN MECHANISCHE OPLOSSING.

IN STEENBERGEN BEN IK OOK WEL EENS INGEVALLEN  IN DE HOOGMIS VAN 11 UUR.
ER STAAT DAAR EEN GROOT DRIE KLAVIERS ORGEL EN DAT VOND IK PRACHTIG NATUIURLIJK. DAAR KWAM NOG MEER GELUID UIT. WANT DE NASPELEN  HAD IK OOK VAN KEES GELEERD. ALLE REGISTERS OPEN.
HIER EEN AFBEELDING VAN HET VERMEULEN ORGEL.

Klik voor groot formaat

IN 1963 WERD  ER OOK EEN DAMES KOOR OPGERICHT.
MAAR DE MANNEN VONDEN DAT MAAR NIKS OM MET DIE VROUWEN SAMEN TE ZINGEN.
VROUWEN KONDEN GEEN GREGORIAANS EN DAT WAS TOCH MAAR "BENEDEN PEIL" VOOR DE HEREN KOORZANGERS.
DE VROUWEN REPETEERDE EERST ONDER LEIDING VAN KEES. LATER NAM IK HET OVER. DE VROUWEN ZONGEN IN DE WEEK BIJ ROUW EN TROUW EN DE MANNEN OP ZONDAG DE HOOGMIS.
IK BLEEF PROBEREN OM ER EEN GEMENGD KOOR VAN TE MAKEN. UITEINDELIJK IS DAT TOCH GELUKT. HOEWEL ER WEL TWEE BESTUREN BLEVEN. EEN VROUWEN EN EEN MANNEN BESTUUR.

IN DE ZESTIGER JAREN KWAMEN  DE JONGERENMISSEN IN DE BELANSTELLING. DE JEUGD KREEG BELANGSTELLING VOOR  ZINGEN IN EEN KERK,MAAR DAN WEL ANDERS DAN DIE "OUWE MANNEN EN VROUWEN".
RITMISCH MOEST HET ZIJN.
BUITEN HET DAMES EN HERENKOOR  GING IK PROBEREN EEN JONGERENKOOR OP TE GAAN RICHTEN EN DAT WAS EEN GROOT SUCCES. IK KREEG EEN KOOR VAN WEL 60 JONGEREN.
MET BEGELEIDING VAN MIJN ZUS WILL AAN DE PIANO. DIRK-JAN HERSELMAN AAN DE GITAAR EN THEO KOOLEN AAN HET DRUMSTEL. HET WAS EEN GEZELLIGE CLUB JONGEREN.  REPETEREN DEDEN  IN EEN ZAALTJE ACHTER DE KERK EN NA DE REPETITIE WAS ER  DISCOMUZIEK EN DANSEN.
WE ZONGEN IEDEREN MET VEEL RITME VAN O.A. LOUIS VAN DYCK.
ALS NAAM VOOR HET KOOR WERD GEKOZEN  "PEPAJOKO".DAT WAREN AFKORTINGEN VAN PETRUS EN PAULUS JONGERENKOOR.
ALS WIJ EEN JONGERENMIS OPLUISTERDEN ZAT DE KERK WEER HELEMAAL VOL. EN DAT DEED DEUGD.

Klik voor groot formaat

HET BEGELEIDINGSCOMBO IS HIER NIET TE ZIEN. EN VAN MIJ  IS ALLEEN MIJN HAND .
DE MODE WAS TOEN DE "MINIMODE".
MAAR HET ZINGEN WAS ECHT GEEN MINI , MAAR MAXI.
HET WAS GEWELDIG OM MET ZOVEEL JONGEREN TE MUSICEREN.

NA EEN PAAR JAAR KWAM ER EEN SCHEURING IN HET KOOR.
WE ZIJN TOEN MET EEN KLEINERE GROEP VERDER GEGAAN.
DE NAAM WERD TOEN "DE JONGE PRINSENZANGERS". GENOEMD NAAR EEN KOOR VAN VROEGER DAT DE NAAM "DE PRINSENZANGERS" DROEG.
HIER EEN FOTO VAN DE GROEP.DE KLEUREN ZIJN WEL NIET ZO MOOI,MAAR VERDER IS ALLES GOED TE ZIEN. DE PIANO STAAT MIDDENVOOR. IK SPEELDE EN DIRIGEERDE SAMEN.
HET HEEFT EEN PAAR JAAR BESTAAN.TOEN ER VELEN ELDERS GINGEN WONEN IS HET OPGEHEVEN.

Klik voor groot formaat

 

ER WAS DAN NU EEN HERENKOOR. EEN DAMESKOOR EN EEN JONGERENKOOR.
MET EEN KERSTNACHT HEB IK ZE EENS  BIJ ELKAAR GEVOEGD. HET WAS TOEN  EEN GROOT KOOR.
OP DE FOTO STAAN DE DAMES EN HEREN EN EEN STUKJE VAN DE JONGEREN. DAT WAS WEL EEN ERVARING OM ZOVEEL STEMMEN BIJ ELKAAR TE HEBBEN. HET WAS  VOOR MIJ OOK BEST  SPANNEND HOE DAT ZOU AFLOPEN EN HOE HET IN DE KERK ZOU OVERKOMEN. DE JONGEREN STONDEN  ALTIJD AL VOORIN DE KERK,MAAR DE DAMES EN HEREN STONDEN ALTIJD NOG VEILIG ACHTER HOOG OP HET ZANKOOR.MET HET ECHTE ORGEL.EN VOORIN HAD IK ALLEEN MAAR EEN KLEIN ELECTRONISCHE PHILICORCA. IK HAD ER EEN GROTE  LUIDSPREKERBOX AANGEKOPPELD EN EEN VERHOOG VOOR LATEN MAKEN  DOOR MIJN VADER. WANT IK MOEST DIRIGEREN EN SPELEN TEGELIJK. EN BIJ HOTEL VLAMINGS EEN BARKRUK GELEEND. WANT DAN VOELDE IK MIJ EEN STUK VEILIGER OP ZO'N KRUK. EN  ZO GESCHIEDE. HET WAS EEN GROOT SUCCES.

Klik voor groot formaat

DE DAMES EN HEREN ZIJN NADERHAND ALS EEN GEMENGD KOOR VERDER GEGAAN.

INTUSSEN WAS IK OOK AANGENOMEN ALS DIRIGENT / ORGANIST IN DE FATIMAKERK IN ROOSENDAAL. KEES VAN HELVERT WAS DAAR OOK DIRIGENT / ORGANIST.MAAR IN DE WEEK HAD KEES GEEN TIJD DOOR ZIJN MUZIEKSCHOOLWERK ALS ADJUNCT DIRECTEUR. DUS WAS IK ER VOOR DE ROUW EN TROUWMISSEN. EN DIE WAREN ER IN DIE TIJD VEEL. OMDAT IK NIET MEER IN DINTELOORD WOONDE , MAAR IN ROOSENDAAL,HEB IK HET ORGEL EN HET KOOR IN DINTELOORD  VERUILD VOOR HET ORGEL EN HET DAMESKOOR IN DE FATIMAKERK IN ROOSENDAAL. DAT WAS EEN GOED DAMESKOOR EN EEN GEZELLIGE CLUB.  BOVEN OP HET KOOR TIJDENS  TROUWMISSEN WAS HET VAAK DOLLE PRET. HET IS MEER DAN EENS GEBEURD DAT DE PASTOOR OF KAPELAAN MOEST VRAGEN TIJDENS DE MIS OF HET BOVEN TOCH NIET WAT STILLER KON ZIJN.
HET ORGEL WAS VAN VERMEULEN ALKMAAR. EEN PNEUMAAT. NIET MOEDERS MOOISTE , MAAR TOCH TECHNISCH IN GOEDE STAAT.

Klik voor groot formaat

INTUSSEN HAD IK OP HET BRABANTS CONSERVATORIUM MIJN OPLEIDING ALGEMENE MUZIKALE VORMING GEDAAN EN GAF LES AAN DE ROOSENDAALSE EN OUDENBOSCHE MUZIEKSCHOOL. HET CONSERVATORIUM  WAS GEHUISVEST IN EEN OUD KLOOSTER IN TILBRUG. HET CENAKEL. EEN MOOI OUD GEBOUW. WEL ERG GEHOORIG. JE HOORDE VAN ALLE KANTEN DE VERSCHILLENDE MUZIEKOPLEIDINGEN DOOR ELKAAR  STROMEN. EEN KAKKEFONIE VAN GELUIDEN.  MAAR HET GAF WEL IETS SPECIAALS.  IK HEB EEN OUDE AANZICHTKAART VAN HET GEBOUW.  MEER FOTO'S HEB IK NIET UIT DIE TIJD.

Klik voor groot formaat


IN VELE PLAATSEN IN WEST BRABANT GAF IK LES OP DE DEPENDANCES.  IN OUD GASTEL - STAMPERSGAT - OUDENBOSCH - ZEVENBEREN - ZEVENBERGSCHEN HOEK - ROOSENDAAL - HEERLE - KRUISLAND . HEEL AFWISSELEND . EN ZOWEL VOLWASSENEN ALS KINDEREN. HIER EEN  KRANTENFOTO VAN EEN OUDERAVOND IN DE PAULUSKERK IN OUDENBOSCH MET EEN GROTE GROEP AMV.KINDEREN. ZE SPEELDEN OP VAN ALLERLEI  INSTRUMENETEN EN ZONGEN DAARBIJ.   IK SPEELDE MEE OP DE PIANO.DAT GAF ALTIJD EEN MOOI MUZIKAAL GEHEEL.

Klik voor groot formaat

OOK GAF IK TUSSENDOOR WEL EEN SOLOTJE.
NAAR DE KAPPER GING IK TOEN NIET ZO VEEL.

 Klik voor groot formaat

IN 1978 BEN IK BENADERD DOOR HET KERKKOOR VAN SCHIJF. EEN KLEIN DORPJE VLAKBIJ ROOSENDAAL. TOEN HAD IK ER NOG NOOIT VAN GEHOORD. TOEN IEMAND MIJ BELDE VROEG IK WAAR SCHIJF LAG . HET SCHEEN 8 KILOMETER VAN ROOSENDAAL TE LIGGEN.
IK BEN GAAN KIJKEN EN HET KOOR BELUISTERD EN WAS WEL TE VINDEN VOOR DEZE TAAK. HET KOOR ZONG GOED EN ER STOND EEN MOOI OUD ORGEL BOVEN OP DE ZANGZOLDER UIT DE 16e EEUW. BUITEN GEBRUIK,MAAR HET ZOU GERESTAUREERD WORDEN. NU STOND ER TIJDELIJK EEN ELECTRONISCH ORGEL. DE VASTE ORGANIST WAS NIET ZO'N STER. MAAR DAT NAM IK WEL OP DE KOOP TOE. OMDAT DE RESTAURATIE  STEEDS MAAR WERD UITGESTELD EN TOEN ZELFS AFGEBLAZEN HEB IK HET IN SCHIJF VOOR GEZIEN GEHOUDEN. NIET VOOR HET KOOR,MAAR OM STEEDS DAT AKELIGE ELECTRONISCH GELUID TE MOETEN AANHOREN. DAAR DEDEN MIJN ORGELOREN TOCH WEL ZEER VAN. HET WAS TOEN 1981.
LATER IN 1989 IS HET ORGEL TOCH NOG HELEMAAL GERESTAUREERD ONDER TOEZICHT VAN MONUMENTENZORG. EN HET STAAT NU IN ALLE GLORIE VOORIN DE KERK.
ALLEEN JAMMER DAT ER EEN OUDE STEMMING IN IS GEBRACHT. DAN KLINKT MUZIEK UIT DE 16e EEUW OP Z'N BEST.MAAR IN SCHIJF WORDT GEEN MUZIEK UIT DIE TIJD VERTOLKT.DUS KLINKT HET AF EN TOE  VALS IN  DE OREN VAN DE KERKGANGERS. MAAR DAT WAS DE EIS VAN MONUMENTENZORG. AF EN TOE SPEEL IK ER NOG WEL EENS OP. 

Klik voor groot formaat

HET STAAT ER HEEL MOOI.  NIET ZO PRAKTISCH. DE ORGANIST ZIT ACHTER HET ORGEL EN HET KOOR STAAT LINKS OP HET PRIESTERKOOR.  VIA EEN KLEIN SPIEGELTJE KAN DE ORGANIST DE DIRIGENT ZIEN.

IN 1982 VROEG DE DIRIGENT VAN HET KERKKOOR UIT SPRUNDEL OF IK DAAR ORGANIST WILDE WORDEN. NICO VAN MECHELEN WAS DE DIRIGENT EN LOES DE ROOIJ  DE ORGANISTE.
OMDAT LOES IN VERWACHTING WAS BESLOOT ZE TE STOPPEN IN SPRUNDEL.
SPRUNDEL KENDE IK. IN DE WINTER VAN 1978/1980 HAD IK MET HULP VAN VRIJWILLIGERS HET ORGEL NAAR BENEDEN GEHAALD EN GERESTAUREERD. TIJDENS DIE WERKZAAMHEDEN HAD IK AL EENS EEN PAAR KEER EEN UITVAART GESPEELD. IK WAS ER TOCH EN DAN HOEFDE DE PASTOOR GEEN ORGANIST TE CONTACTEREN. DAT WERK HEEFT ENKELE MAANDEN IN BESLAG GENOMEN. HET WAREN GEZELLIGE KOORLEDEN EN EEN GOED ORGEL. DUS ZEI IK JA.
EEN WEEK LATER VROEG KEES VAN HELVERT MIJ ALS ORGANIST IN DE FATIMAKERK VOOR DE WEEKEND DIENSTEN MET HET GEMENGD KOOR. HIJ KON DAN DIRIGEREN EN IK SPELEN. MAAR IK HAD SPRUNDEL AL TOEGEZEGD. DUS WERD HET SPRUNDEL EN NA 25 JAAR BEN IK ER NOG.

IN 1986 STOPTE NICO ALS DIRIGENT. IK BEN TOEN OOK DIRIGENT GEWORDEN  EN OOK TEGELIJK ORGANIST. DE  SPEELTAFEL WAS TEGEN DE ORGELKAST AANGEBOUWD. ALS ORGANIST ZAT IK ACHTER HET KOOR. EN DAT IS MOEILIJK ALS JE OOK TEGELIJK MOET DIRIGEREN.  DE SPEELTAFEL IS TOEN LOSGEKOPPELD  EN MET EEN KABEL VAN 25 METER VOOR HET KOOR GEPLAATST. ZO'N KABEL BEVAT HONDERDEN DRADEN DIE DAN MOETEN WORDEN DOORVERBONDEN.  EEN ECHT MONNIKENWERK. MAAR NA 5 DAGEN SOLDEREN WAS HET ZOVER DAT ALLE TOETSEN EN REGISTERS WEER WERKTEN.

Klik voor groot formaat

TEGENWOORDIG STAAT DE SPEELTAFEL AAN DE LINKERKANT. DAN KUNNEN DE KOORLEDEN OOK BETER IN DE KERK KIJKEN  EN KAN IK RECHTSTREEKS OP HET PRIESTERKOOR KIJKEN. EN ER IS EEN PODIUM GEKOMEN ZODAT IEDERE KOORRIJ HOGER STAAT DAN DE VORIGE. OOK BEN IK BETER TE ZIEN ALS ZE HOGER STAAN.

IN 1984 WAS PASTOOR NOOIJENS 50 JAAR PRIESTER.  TER GELEGENHEID DAARVAN WAS HET CARILION IN DE TOREN GERESTAUREERD. HET WAS ALJAREN  BUITEN GEBRUIK. HET WAS NU UITGERUST MET EEN COMPUTER ZODAT ER 99 MELODIEËN KONDEN WORDEN OPGESLAGEN NADAT IK ZE HAD INGESPEELD MET EEN KLEIN SPEELTAFELTJE DAT VOORIN DE KERK WERD GEPLAATST, OM HET HALF UUR SPELEN DE KLOKKEN NU LIEDEREN DIE BIJ DE TIJD VAN HET JAAR PASSEN. B.V. IN DE KERSTTIJD -KERSTLIEDEREN. IN DE MEIMAAND - MARIALIEDEREN ENZ.
OOK IS HET MOGELIJK DAT IK MET DAT SPEELTAFELTJE EEN CONSERTJE KAN GEVEN. B.V TIJDENS DE WEEKMARKT OF INTOCHT SINT NICOLAAS OF BIJ EEN FEESTELIJKE GELEGENHEID. OF ZOMAAR ALS HET EEN MOOIE ZOMERAVOND IS.
OP DE FOTO WORDT HET NA DE FEESTMIS DOOR MIJ INGESPEELD ONDER TOEZIEND OOG VAN PASTOOR NOOIJENS ( RECHTS) MET EEN STUDIEVRIEND PASTOOR VAN DE JUBILARIS.

Klik voor groot formaat

HET GING VOORSPOEDIG MET HET SPRUNDELS KOOR.
OP EEN GEGEVEN MOMENT KONDEN DE LEDEN BIJNA NIET MEER  OP HET PODIUM.
DE SPEELTAFEL STAAT HIER AL AAN DE LINKERKANT.

Klik voor groot formaat

DE MAN ACHTERAAN IN HET MIDDEN WAS GEEN KOORLID,MAAR DE TOENMALIGE PASTOOR BOSMAN. NA ZIJN VERTREK HEBBEN WE GEEN ECHTE PASTOOR MEER GEHAD VOOR ONZE EIGEN PAROCHIE.

IN 1986 WAS ER EEN JUBILEUMFEEST VAN DE RABOBANK.
ER WAS TOEN EEN GROTE FEESTTENT WAARIN WERD BEGONNEN MET EEN  EUCARISTIEVIERING. IN DE MIDDAG KWAMEN VAN ALLERLEI MUZIEK EN TONEELGROEPEN HUN KUNNEN TONEN.  ZO OOK  ONS KERKKOOR.  WE ZONGEN TOEN NATUURLIJK PROFANE LIEDEREN DIE WE DAARVOOR HADDEN INGESTUDEERD.

Klik voor groot formaat

IN 1987 HADDEN WE IN DE WINTER GEEN REPETITIELOKAAL. IN DE KERK WAS HET TE KOUD EN IN DE SARCISTIE DEED DE VERWARMING HET NIET GOED EN IN DE TRAPKES WAS ALLEEN EEN KLEIN KAMERTJE BESCHIKBAAR WAARIN WE NIET PASTEN MET ZOVEEL.
EEN WINTERSEIZOEN HEBBEN WE IN HET KLASLOKAAL VAN  ONS KOORLID TOON VRIENDS GEREPETEERD. HET WAS ER ALTIJD LEKKER WARM. DE VELLEN PAPIER MET NOTEN KON IK AAN HET BORD HANGEN. HET WAS EEN GEZELLIGE TIJD. WEL MOEST IEDERE WEEK ALLES VAN DE KERK WORDEN MEEGENOMEN NAAR DE SCHOOL. SOMS MOEST IK WEL EENS STRENG KIJKEN NAAR MIJN KOORKLAS.

Klik voor groot formaat

IN 1988 HEBBEN TWEE LEDEN VAN HET KOOR EEN OPLEIDING VOOR CANTOR GEVOLGD.  EN NA EEN EXAMEN VERZORGDEN ZIJ DE VOLKSZANG IN ONZE KERK. IK BEGELEIDE ZE DAN OP ORGEL.
DE TWEE WAREN CEES DE BRUIJN EN ELLY HALTERS. OMDAT ZE LIEVER MET WAT MEER WAREN OM NIET ALTIJD AAN DE BEURT TE ZIJN EN ALS ZE SAMEN ZONGEN MET Z'N VIER MEER MOGELIJKHEDEN HADDEN , ZIJN NA EEN PAAR JAAR JAN BROOS EN JOKE VAN DEN BROEK OOK BIJ DE GROEP GEKOMEN. VANAF TOEN NOEMDEN ZIJ ZICH CANTORGROEP SINT JAN.
HET ZIJN VIER GOED OP ELKAAR AFGESTEMDE ZANGSTEMMEN.
REGELMATIG TREDEN ZE IN ONZE KERK OP,MAAR OOK WEL IN ANDERE KERKEN OF TEHUIZEN.
OP DE FOTO VAN LINKS NAAR RECHTS : CEES DE BRUIJN - JAN BROOS - JOKE VAN DEN BROEK EN ELLY HALTERS.

Klik voor groot formaat

HET SPRUNDELSE KOOR IS EEN GEZELLIGE CLUB. TIJDENS DE FEESTEN VAN  SPRUNDELS 1000 JARIG BESTAAN HEBBEN WE IN DE FEESTTENT AAN EEN FEESTAVOND MEEGEDAAN. NIET MET KERKLIEDEREN , MAAR MET PROFANE (VOLKS) LIEDEREN. EN DAT WAS EEN SUCCES. VEEL KOORLEDEN HADDEN ZICH VERKLEED IN HISTORICHE KLEDIJ. IK HAD EEN ELECTRONISCH ORGELTJE TER BESCHIKKING. EN SPEELDE EROP ALS COR STEYN. DAT WAS WEER EENS WAT ANDERS DAN IN DE KERK.  OOK DE TEMERATUUR WAS ANDERS DAN IN DE KERK.  HET WAS BLOEDHEET IN DIE TENT.
OP MIJN RUG IS DAT TE ZIEN. MAAR ER WAS  VOLDOENDE BIER.

Klik voor groot formaat

IK BEN NOG EVEN MET DE SPEELTAFEL AAN HET EXPERIMENTEREN GEWEEST. IN PLAATS VAN VOOR HET KOOR,HAD IK HEM AAN DE ZIJKANT GEPLAATST.HET VOORDEEL WAS DAT HET KOOR VRIJ UITZICHT HAD. MAAR HET NADEEL WAS DAT ER NU EEN DIRIGENT VOOR MOEST KOMEN TE STAAN. WANT IK ZAT UIT HET ZICHT. OP DE FOTO BEN IK AAN  DE RECHTERKANT NOG NET TE ZIEN.
DE VOORZITTER CEES DE BRUIJN FUNGEERDE ALS DIRIGENT. DAT GING GOED,MAAR HET SCHEELDE WEL EEN GOEIE ZANGER. EN DIE KONDEN WE OOK NIET TE VEEL MISSEN.

Klik voor groot formaat

NU ZIT IK DAN LINKS VOOR HET KOOR. DAARVOOR MOEST DE KABEL VAN DE SPEELTAFEL WEL MET ZO'N 25 METER WORDEN VERLENGD. EEN MONNIKENWERK. WANT ZO'N PAAR HONDERD DRAADJES MOETEN WORDEN VERLENGD. LOSSOLDEREN EN DAN MET 25 METER ERTUSSEN DE JUISTE DRAAD  WEER AAN HET JUISTE KONTAKT VERBINDEN .ZODAT ALLEN TONEN EN REGISTERS WEER GOED AANGESLOTEN ZIJN. DAGEN ZITTEN METEN EN SOLDEREN. MAAR TOEN WERKTE ALLES WEER. EN IK ZIT NU GOED. ZICHT OP HET KOOR EN OP HET PRIESTERKOOR.
HIER EEN PAAR FOTO'S. EEN MET DE KERSTTIJD. TOEN WAS DE KERK OPEN EN SPEELDE IK WAT KERSTMUZIEK VOOR DE BEZOEKERS DIE NAAR DE KERSTSTAL KWAMEN KIJKEN.

Klik voor groot formaat


DE TWEEDE IS GENOMEN TOEN HET KOOR VAN DE KERK IN MEERSEL-DREEF BIJ ONS KWAM ZINGEN. WE ZONGEN TOEN SAMEN ALS EEN KOOR. MET MEER DAN 50 LEDEN ZONGEN WE DE DUITSE MIS VAN SCHUBERT.

Klik voor groot formaat

 


DE DERDE FOTO IS GENOMEN DOOR EEN FOTOGRAAF VAN DE KRANT. DIE KWAM EEN FOTO MAKEN TOEN HET KOOR 40 JAAR BESTOND. TIJDENS EEN REPETITIE. WE MOESTEN GEWOON DOORZINGEN  TERWIJL HIJ FOTO'S MAAKTE.
JAMMER DAT NIET ALLE LEDEN ER WAREN.

Klik voor groot formaat

WORDT VERVOLGD OP EEN ANDERE PAGINA.